Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan het JSW zijn:

  1. Je dient lid te zijn van een bij de Zeeuwse Muziek Bond (ZMB) aangesloten harmonie, fanfare of brassband.
  2. Leeftijd is ca. 14 jaar tot ca. 23 jaar.
  3. Bespeel je een slagwerkinstrument, dan niet uit de drumband, maar uit de bezetting van harmonie, fanfare of brassband.
  4. Je spelniveau moet van dien aard zijn dat je deelneming t.o.v. je medemuzikaten en van de dirigenten verantwoord is.
  5. De deelnemerskosten bedragen € 98,50 p.p., dit is inclusief de muzikale repetities, de overnachtingen en de maaltijden.
  6. De reiskosten Domburg - Woonplaats v.v. zijn voor eigen rekening.
  7. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 100 personen.
  8. De plaatsing geschiedt niet alleen in volgorde van inschrijving, maar de mogelijke bezettingsproblematiek van het orkest kan een rol bij de plaatsing spelen. Het bestuur van de ZMB is hier, in overleg met de muzikale leiding, verantwoordelijk voor.
  9. De deelneming geldt voor het hele weekend.
  10. Deelnemers dienen zich voor 8 november aan te melden via het digitale inschrijf- en betalingsformulier en dienen alle gevraagde gegevens in te vullen.
  11. Na definitieve plaatsing krijgt iedere vereniging ter bevestiging een deelnemerslijst.
  12. Bij opgave "medische zaken" vermelden. Uiteraard wordt hier vertrouwelijk mee omgegaan. Bij eventuele hulpverlening kan dit van wezenlijk belang zijn (b.v. suikerziekte).
  13. Het meenemen en gebruik van sterke drank is verboden, hierop wordt nauwlettend toegezien!
  14. Bij annulering van deelname ná aanmelding/betaling wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. Bij uitzonderlijke (persoonlijke) situaties beslist het bestuur van de ZMB.