Organisatie

Gedurende het hele week is een huishoudelijke leiding aanwezig die verantwoordelijk is voor het gehele reilen en zeilen. De huishoudelijke leiding bestaat uit een aantal volwassen personen die zelf ook muzikant zijn en in het verleden ook zelf hebben deelgenomen aan het JSW. Onder de leiding zijn personen aanwezig die over BHV-/EHBO-papieren beschikken.

Enkele jaren geleden hebben enkele deelnemers aangegeven dat zij ambassadeur willen zijn van het JSW. Dit houdt in dat zij na-/meedenken over de werving/PR en het (muzikale) programma.